Footer menu

Privacy policy sollicitanten

 


Bedankt voor uw sollicitatie. Omdat wij de privacy van onze sollicitanten zeer belangrijk vinden, willen we u graag informeren over welke gegevens wij verwerken, met welk doel dit gebeurt etc. Hieronder kan u deze informatie terugvinden.

Categorieën
De mogelijke categorieën van ingezamelde gegevens zijn: identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken, gegevens i.v.m. beroep en betrekking, opleiding en vorming, vrijetijdsbesteding en interessen, beeldopnamen(foto), samenstelling van het gezin. Afhankelijk van welke gegevens op uw CV en/of motivatiebrief vermeld worden kunnen meer of minder categorieën van toepassing zijn.

Doeleinden gegevensverwerking
Het doel van de gegevensverwerking is het doorlopen van het sollicitatietraject. Dit kan voor een openstaande vacature zijn maar ook voor toekomstige vacatures die worden opengesteld gedurende de periode dat uw gegevens worden bewaard.

Rechtsgrond
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van de rechtsgrond de overeenkomst, het betreft namelijk precontractuele maatregelen die op uw verzoek worden uitgevoerd.

Uw rechten
U heeft te allen tijde het recht:
1. Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
2. Onjuiste gegevens te laten verbeteren.
3. In bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.
4. De verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken..
5. Bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.
6. Klacht in te dienen bij de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten.

Ontvangers
Uw gegevens worden worden uitsluitend gedeeld met firma’s uit de G.A.B. groep.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden bewaard tot 2 jaar na de datum waarop wij uw CV ontvangen hebben.

Contact
Indien u een van bovenstaande rechten wens uit te oefenen of een vraag heeft in verband met uw gegevens kan u onze Data Protection Officer contacteren via
dpo@gab.eu

Verwerkingsverantwoordelijke
GROEP ALAIN BROEKAERT BVBA

Industrielaan 36

1740 Ternat
Tel. 02/456 17 40